Betaal instructies

[English version]

De retraite wordt georganiseerd door
Stichting Insight Meditation Investigations (IMI)
(ANBI status)

Adres van de Stichting
Berkdijksestraat 89
5025VD Tilburg
The Netherlands

Bank rekening van de Stichting
IBAN: NL05 TRIO 0338 7587 71
BIC (=Swift): TRIONL2U.

Naam en adres van de bank
Triodos Bank
Utrechtseweg 44
3704HD Zeist
The Netherlands

Bij de betaling graag locatie en begin en einde van de retraite vermelden, bv.
Fara Sabina 17 – 31 aug, 2022,
gevolgd door de naam van de deelnemer indien iemand anders betaalt.

Na toelating tot de retraite meteen 100E overmaken om je plaats te reserveren. Volledige betaling graag uiterlijk 4 weken voor aanvang retraite overmaken. Bij annulering eerder dan 4 weken voor aanvang retraite wordt het gestorte bedrag terugbetaald minus 25E. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang retraite wordt er 50% ingehouden; bij annulering minder dan 2 weken voor de retraite wordt het gehele bedrag ingehouden (dit om de betalingsverplichtingen naar het meditatiecentrum te kunnen bekostigen), tenzij diegene die annuleert een andere deelnemer aanbrengt.