Vipassana Arnhem

Inzicht meditatie (vipassana) wekelijkse beoefening

Deze vorm van meditatie is gericht op het trainen van aandacht voor de interne verschijnselen, welke ons aanzetten tot keuzes. Met die aandacht komen we losser te staan ten opzichte van onze gewoontes en kunnen we beter doen wat nodig is en wat bij ons past. Hier is een zekere oefening voor nodig, omdat belangrijke keuzes vaak genomen worden in een fractie van een seconde. Wanneer we die momenten kunnen waarnemen, ontstaat er een grotere vorm van vrijheid, welke meer mogelijkheden schept tot creativiteit en medemenselijkheid.

Wekelijkse bijeenkomst. Locatie: Yogahouse, Putstraat 11, Arnhem.
Tijd: Maandagen 13:30–16:30. Eerste keer in het nieuwe jaar 07.01.2019.
Begeleiding: Henk Barendregt en Mirjam Hartkamp. Aanwezigheid Henk (tweede helft 2019): 09.09, 14.10, 11.11, 16.12. Aanwezigheid Mirjam: 23.09, 28.10, 25.11, 30.12. Op de andere maandagen leiden Djana Mileta en Arnoud-Jan de Beaufort de meditaties. Opgave en inlichtingen.

Henk Barendregt beoefent sinds 1972 meditatie. Eerst zen meditatie bij de leraar Kobun Chino (1938-2002) en in het Zen Centrum Tassajara in de Big Sur bergen, California. Vanaf 1979 inzicht meditatie bij de leraar Phra Mettavihari (1942-2007). Hij geeft les in de inzicht meditatie sinds 2001 en begeleidt sinds 2006 retraites (zowel intensieve als lichtere vormen). Henk Barendregt is wiskundige logicus en legt in zijn meditatie lessen uit dat het zowel een intuitieve als exacte oefening is. Voorbeelden (metaforen) komen vaak uit het musiceren of de wetenschap.